Athenean residence of a "Pompeian" style,
on Piraeus street (Tsopotos residence)


Greek Houses, Painting