Το ρομάντζο της πεντάρας - Μ.Μπρέχτ   
Μάκης
Θεατρικά, Ζωγραφική