Το ρομάντζο της πεντάρας - Μ.Μπρέχτ   
Λούσυ
Θεατρικά, Ζωγραφική